تحلیل‌های آکادمی مهدی فتوحی

نتیجه تحلیل XAUUSD

12 خرداد 1401

نتیجه تحلیل XAUUSD

15 خرداد 1401

نتیجه تحلیل XAUUSD

25 خرداد 1401

نتیجه تحلیل XAUUSD

6 تیر 1401

نتیجه تحلیل XAUUSD

7 شهریور 1401

نتیجه تحلیل XAUUSD

15 شهریور 1401

نتیجه تحلیل GBPCAD

18 اسفند 1401

نتیجه تحلیل USDCAD

22 فروردین 1402

نتیجه تحلیل USDCAD

29 فروردین 1402

نتیجه تحلیل USDCAD

30 فروردین 1402

تحلیل GBPUSD

5 اردیبهشت 1402

تحلیل GBPUSD

2 خرداد 1402

تحلیل XAUUSD

2 خرداد 1402

تحلیل EURUSD

3 خرداد 1402

تحلیل AUDUSD

1 خرداد 1402